Lauritzen Kosan säljer fartyg på stapelbädden

Lauritzen Kosan drar in mycket pengar nu. Efter att nyligen ha sålt sin halva av Sigas Kosan och sju gastankers, har man nu också sålt två av de åtta etylentankers som byggs av IHP Shipyard i Sydkorea. Köpare är brittiskbaserade Allocean som ingår i en australisk investmentkoncern. Allocean har tidigare köpt ”Gerda Kosan” och låtit Lauritzen Kosan sköta kommersiellt management för två gastankers. De etylentankers man nu har köpt kommer också att ha Lauritzen Kosan som kommersiell manager.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.