Galaxy går i trafik på linjen Stockholm–Åland–Åbo.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Last och passagerare ökar på Tallink

Under tredje kvartalet 2017 har Tallink ökat sina passagerarvolymer med 2 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

På samtliga linjer transporterade Tallink drygt 2,9 miljoner passagerare under det tredje kvartalet 2017. Antalet bilar minskade med 7 procent till 353.300 medan antalet lastenheter ökade med 12,5 procent till 91.300.

Ökar nästan överallt

Tallinks passagerarvolymer har ökat inom alla trafikområden utom i trafiken mellan Estland och Finland. En faktor som påverkat detta är att kryssningstrafiken Helsingfors–Tallinn under en stor del av perioden i fjol opererades med två fartyg, Baltic Queen and Silja Europa. I år är endast Silja Europa insatt i denna trafik efter att Baltic Queen flyttats till linjen Stockholm–Tallinn.