Kategori: Fartygsutrustning | Miljö

Langh Tech samarbetar med MAN

Lang Tech har i samarbete med MAN Diesel & Turbo utvecklat ett vattenreningssystem för processvatten i Exhaust Gas Recirculation (EGR)-system.

Samarbetet med Man Diesel & Turbo har pågått sedan december 2015, då man i Köpenhamn för första gången provkörde en mindre testanläggning i en container. Sedan har processen finjusterats och nu har Man Diesel & Turbo godkänt Langh Techs vattenbehandlingssystem i kombination med avgasåterledningsprocessen. Godkännandeprocessen omfattar även en långsiktig testperiod i samarbete med MAN Diesel & Turbo.

Reducerar NOx

EGR är en metod som reducerar NOx-emissionerna för att uppfylla Tier III-regelverket. Langh Tech uppger att man i avgasåterledningsprocessen leder omkring en tredjedel av avgaserna tillbaka till maskinen. Först avlägsnas partiklar från dessa avgaser med en liten skrubber. Processvattnet från skrubbern renas kontinuerligt och det är i denna process som Lang Techs teknologi tillämpas. Behandlingen uppges bygga på membranfiltrering och avfallet utgörs endast av mindre mängder kompakt och torr sludge.