Kylfartyg miljövänligare än kylcontainrar

Containerfartyg med uttag för kylcontainrar släpper ut 27 procent mer växthusgaser än rena kylfartyg, visar en ny studie vid Agribusiness and Economics Research Unit (AERU) of Lincoln University in Christchurch, Nya Zeeland. Studien fokuserar på transporter av färska produkter som frukt. Studien använde kiwiindustrin som exempel och utsläppsnivåerna mättes både på in- och utgående seglingar. Man tittade också på olika rutter, utnyttjandegraden på fartygen samt lastens volym och vikt. När även utsläppen från hamnaktiviteter som lastning och lossning räknades in, visade det sig att containerfartygen släpper ut 36 procent mer växthusgaser än rena kylfartyg. Walter Wildöer, ordförande för 360 Quality Association, som övervakar implementeringen av standarder bland kylfartygsrederier och terminaloperatörer, menar att studien tydligt visar fördelen med kylfartyg.– Ett kylfartyg plockar upp sin ömtåliga last för transport direkt till destinationen, med endast begränsade hamnstopp för ny last, medan ett containerfartyg gör längre rutter med mer frekventa stopp efter vägen, säger han till fruitnet.com.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.