Kustbevakningen utökar US Coast Guard-samarbete

Kustbevakningen och US Coast Guard utökar samarbetet i ett nytt avtal, konkreta delar av överenskommelsen är växeltjänstgöring inom personal- och ledningsfunktioner både på land och till sjöss. – Vi ska helt enkelt kunna ta emot personal från US Coast Guard medan vi kan skicka personal till USA, säger Kustbevakningens informationschef Lotta Brandström.I övrigt vill de båda myndigheterna se bättre samarbete inom sjöövervakning, utredning och lagföring vid miljöbrott samt maritim säkerhet och gränskontroll.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.