Kustbevakningen till Somalia

Förberedelserna för nästa svenska bidrag till EU-operationen i Somalia är i full gång – HMS Carlskrona förväntas ansluta till styrkan någon gång i april/maj nästa år och då ta över befälet för hela operationen. Korvetten kan få sällskap av ett kustbevakningsflyg. Enligt uppgifter till Svenska Dagbladet har försvarsdepartementet gett Kustbevakningen i uppdrag att förbereda en insats med spaningsplan i de pirattäta vattnen utanför Somalia. – Jag är mycket intresserad av detta. Det som efterfrågas är långsamgående spaningsplan med lång uthållighet. I Sverige finns de i Kustbevakningen och inte i Försvarsmakten. Vi ska nu reda ut en rad frågor och beräkna kostnaderna, säger försvarsminister Sten Tolgfors till Svenska Dagbladet.Kustbevakningen har tre spaningsflygplan av typen Dash 8 Q-300: KBV 501, 502 och 503. Hemmabasen är Skavsta flygplats i Nyköping. De här flygplanen är regelbundet på internationella uppdrag. Ett av planen opererar just nu i Grekland som en del av EU:s gränskontrollsamarbete Frontex för att stoppa illegal invandring.Den 15 september avslutade den svenska marinen sitt uppdrag i Adenviken inom EU:s operation Atalanta. Svenskarna har under fyra månader bland annat eskorterat fartyg som transporterar livsmedel och förnödenheter för FN:s livsmedelsprograms räkning till svältande i Somalia, samt hunnit med att gripa sju pirater i samband med kapningsförsöket av det grekiskflaggade bulkfartyget M/V Antonis.Den svenska styrkan bestod av 152 personer, korvetterna Malmö och Stockholm samt stödfartyget Trossö. Insatsen Operation Atalanta grundar sig i FN:s säkerhetsråds resolution 1816 som ger omvärlden rätt att hjälpa Somalias övergångsregering att bekämpa pirater och väpnade överfall.