Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Specialfartyg | Säkerhet

Kustbevakningen blir kvar på Lesbos

Kustbevakningen förlänger uppdraget på Lesbos. De två patrullbåtarna med besättningar som ingår i operation Poseidon fortsätter året ut.

Trots en kraftig nedgång av antalet migranter som når Grekland från Turkiet finns det fortfarande ett stort behov av gränsövervakning och sjöräddning.

Insatsen i Frontex operation Poseidon inleddes 1 oktober 2015 med patrullbåten KBV 477 och två besättningar. Den förstärktes med ytterligare en patrullbåt 1 april 2016. Förutsättningarna var inledningsvis att uppdraget skulle avslutas sista september, men nu blir det alltså förlängt.

Bidrar till stabilitet

– Våra båtar och besättningar behövs på Lesbos. Vi kan det här jobbet och har en organisation som fungerar väl för uppdraget på Kustbevakningen. Därför fortsätter vi i Frontex operation, och bidrar till att situationen i Egeiska havet förhoppningsvis kan fortsätta att vara stabil, säger Kenneth Neijnes, operativt ansvarig för Kustbevakningens insats i Grekland i ett pressmeddelande.

Efter avtalet mellan EU och Turkiet från den 18 mars i år har antalet migranter som försöker ta sig till Grekland minskat till några hundra i veckan.

– Vi har sett att läget kan förändras mycket snabbt i Grekland. Politiska beslut får konsekvenser som märks direkt här vid gränsen. Alla aktörer som är här bidrar till att situationen är under kontroll och till att dödstalen gått ner, säger Kenneth Neijnes.

Kustbevakningens båt rammad

Under en insats på måndagen rammades Kustbevakningens KBV 477 av en mindre snabbgående plastbåt med 18 personer ombord. Båten kom från Turkiet och passerade gränsen utanför Lesbos, där besättningen på KBV 477 gensköt den. Av de 18 ombord greps två misstänkta smugglare som lämnades över till den grekiska kustbevakningen.

– Det händer att det blir tuffa tag. Vi har flera gånger stött på personer som absolut inte vill ha med myndigheter att göra. Den här gången äventyrades säkerheten för de migranter som fanns ombord, men lyckligtvis kom ingen till skada, säger Johan Stenqvist som är gruppledare för personalen på Lesbos.