Göteborgs universitets nya forskningsfartyg Skagerak döptes av H.M. Konung Carl XVI Gustaf under fredagen.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Specialfartyg | Forskning

Kungen döpte nya forskningsfartyget

Under fredagsförmiddagen döpte H.M. Konung Carl XVI Gustaf Göteborgs universitets nya forskningsfartyg Skagerak.

Inför ögonen på ett fyrtiotal inbjudna gäster samt mediarepresentanter döptes Göteborgs universitets nya forskningsfartyg Skagerak av H.M. Konung Carl XVI Gustaf i fartygets hemmahamn i Nya Varvet i Göteborg under fredagsförmiddagen.

– Jag har fått nöjet att vara här för att uppmärksamma forskning. Tidpunkten är extra passande eftersom det är det första året i FN:s decennium för havsforskning. Och jag hoppas att Skagerak kommer att spela en viktig roll i Sveriges deltagande, sa kungen under sitt invigningstal där även landshövding Anders Danielsson och universitetets rektor Eva Wiberg talade.

Själva dopet genomfördes genom att en specialdesignad flaska av is innehållandes bubbel krossades mot Skageraks skrov av kungen.

– Nu ber jag att få önska er forskare all framgång i ert viktiga arbete och på er spännande expedition i framtiden. Härmed döper jag det nya forskningsfartyget vid Göteborgs universitet till R/V Skagerak, sa han.

 • Många gäster på plats i Nya Varvet för dopet.
 • Landshövding Anders Danielsson höll tal.
 • Rektor Eva Wiberg talade också.
 • H.M. Konung Carl XVI Gustaf under sitt tal.
 • Per Hall, professor i kemi samt tf stationsföreståndare för R/V Skagerak, lyfter champagneflaskan av is.
 • Kungen krossade champagneflaskan av is mot fartygets skrov.
 • Kungen krossade champagneflaskan av is mot fartygets skrov.
 • Kungen krossade champagneflaskan av is mot fartygets skrov.
 • Efter dopet fick kungen en visning av fartyget, här i diskussion med befälhavare Joakim Edvardsson.
 • Kungen ombord på Skageraks brygga.
 • Oceanografen Sebastiaan Swart demonstrerar en undervattensrobot.
 • Kungen i samspråk med bland annat befälhavare Joakim Edvardsson.
 • Kungen stiger av efter det drygt 45 minuter långa besöket ombord.

Premiären avklarad

Fartyget togs i drift i somras och har redan hunnit vara ute på ett antal expeditioner i bland annat Bohusläns fjordar. Fartyget bemannas av en besättning på runt fem personer, anställda av NOS, Northern Offshore Services, som haft ansvaret för drift och management sedan 2015 och således även för föregångaren med samma namn från 1968.

– Innan dess var vi anställda av universitetet och då var det mer av ett ombordmanagement, säger Joakim Edvardsson, befälhavare på Skagerak.

Toppmatat med utrustning

På nya Skageraks brygga finns plats för både de nautiska befälen och expeditionsledningen. Förutom bryggvingar har fartyget dessutom en brygga med vy akterut.

– I den gamla båten hade vi ingen sikt akterut och att vi fått den platsen gör att det blivit mycket bättre för oss, säger Joakim Edvardsson.

Fartyget är toppmatat med modern forskningsutrustning, bland annat flera avancerade ekolod som ger detaljerad information om havsbotten och som också kan tränga ner en bit i sedimenten.

Blivit sex år försenad 

Skagerak skulle egentligen ha levererats redan 2015. Men en lång rad med tekniska problem har gjort att fartyget blivit sex år försenat. Bygget på det polska Nautavarvet kantades av allt från stabilitetsproblem till bekymmer med framdriften och systemets frekvensomriktare. 

I mitten av mars 2020 träffade Göteborgs universitet en överenskommelse med det polska varvet om att ta över fartyget i befintligt skick. Falkvarv upphandlades för färdigställandet av fartyget och efter lyckade provturer levererades Skagerak till Göteborgs universitet i slutet av juni 2021. Fartyget kom till hemmahamnen i Nya Varvet för första gången den 7 juli.

Läs mer om Skagerak i kommande nummer av Sjöfartstidningen, nummer 10 som kommer ut 22 oktober.