Lysekils hamn.

Fotograf: Lysekils hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Kund tar över hamndriften

SDK Shipping tar över driften för hamnen i Lysekil. Avtalet med Lysekils hamn löper i minst tio år.

SDK Shipping är danskägt och bedriver en bred verksamhet inklusive sjötransport, befraktning och logistiktjänster. I Sverige har bolaget bland annat hamnagentur på flera platser i och kring Stockholm, Göteborg och Malmö.

Största kunden

– SDK Shipping har under lång tid varit den största kunden i Lysekil Hamn, och vi är glada över att vi nu har möjlighet att ta över driften av hamnen till förmån för det lokala samhället i Lysekil samt för hamnens kunder. SDK Shipping har genom sina danska ägare lång erfarenhet av hamnverksamhet och vi förväntar oss att kunna öka både godsomsättning och fartygsanlöp i hamnen. Vi har länge sett på möjligheten att utveckla hamnen ytterligare, och med den nya optimerade strukturen står vi väl rustade till att få in fler kunder till hamnen, säger Lars Jespersen, vd för SDK Shipping AB.

Rustar för framtiden

Enligt avtalet med Lysekils hamn övertar SDK Shipping också delar av personalen och hamnens maskinpark. SDK har dessutom investerat i flera nya maskiner för hantering av gods och enligt SDK är hamnen nu ännu bättre rustad för fortsatt tillväxt och för att kunna möta såväl dagens samt framtidens behov. 

Framtiden för den kommunägda hamnen i Lysekil har sedan en längre tid varit under diskussion. I slutet av 2017 var det tal om att en kinesisk aktör skulle bygga en djuphamn i Lysekil, men efter inledande samtal mellan aktören och kommunen avblåstes planerna. 

Säkrar arbetstillfällen

Lysekils kommun gav i våras hamnen i uppdrag att undersöka eventuell utkontraktering av hamn- och stuveriverksamheten.

– Eftersom SDK Shipping under lång tid har varit den största kunden i Lysekils Hamn, var det naturligt att vända sig till dem för att se om det från deras sidan fanns ett intresse för att ta över verksamheten. Vi är därför glada att nu ha hittat en lösning där SDK driver verksamheten framåt och säkerställer arbetstillfällen samt en framtida drift av handelshamnen i Lysekil. Med SDK som ansvarig för verksamheten är vi övertygade om att hamnen förblir kommersiellt aktiv till förmån för både nuvarande och nya kunder, säger Dan Ericsson, vd för Lysekils hamn.