Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Färjetrafik

Kryssningssäsongen startar i helgen

I helgen startar årets säsong för internationella kryssningsfartyg i Stockholms Hamnar när fartyget Bolette anländer till Nynäshamns hamn. Totalt är 126 fartyg inbokade under 2023.

På söndag startar kryssningssäsongen i Stockholms Hamnar då årets första fartyg, Bolette, anlöper Nynäshamn. Två dagar senare kommer nummer två, Aidamar, till Stadsgården i Stockholm. Totalt är 126 kryssningsfartyg inbokade för säsongen som sträcker sig till slutet av oktober.

– Trots ett tufft omvärldsläge har Stockholms Hamnar flest inplanerade internationella kryssningsanlöp av alla svenska hamnar. Under ett normalår spenderar kryssningspassagerarna mer än 600 miljoner kronor i Stockholmsregionen och det betyder mycket för turistnäringen, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef Stockholms Hamnar i ett pressmeddelande.

Ukrainakriget påverkar

Intresset för Stockholm som kryssningsdestination är enligt pressmeddelandet fortsatt stort men antalet kryssningsanlöp i norra Östersjön påverkas fortfarande av kriget i Ukraina. Ett normalår anlöper cirka 300 kryssningsfartyg per säsong Stockholms Hamnars hamnar.

Kryssningsnäringen i världen har, förutom i norra Östersjön, återhämtat sig efter tuffa pandemiår. Fokus för organisationerna Cruise Baltic och Cruise Europe, där Stockholms Hamnar är medlem, är nu bland annat att tillsammans med hamnarna i norra Östersjön – Stockholm, Helsingfors och Tallinn – satsa och planera för en återgång till normala nivåer.

Höga miljömål

– I Stockholms Hamnar har vi höga miljömål och arbetar systematiskt med de viktiga hållbarhetsfrågorna tillsammans med kunder och andra hamnar. Bland annat samarbetar vi kring en hållbar hantering av fartygens fasta och flytande avfall, säger Jens Holm (v), styrelseordförande Stockholms Hamn i pressmeddelandet.

Han fortsätter:

– I år färdigställer vi också en elanslutning för kryssningsfartyg på Stadsgården, en av få i Europa, vilket leder till minskade utsläpp till luft från fartygen.

Stockholms Hamnar samarbetar även med andra hamnar för att öka hållbarheten inom kryssningssegmentet. Tillsammans med hamnarna Köpenhamn/Malmö, Aarhus och Helsingfors har man beviljats bidrag från EU för att investera i landelförsörjning för kryssningsfartyg. För Stockholms Hamnars del omfattar satsningen kajlägena S167 (klart 2023) och S160 (klart 2024) på Stadsgården i Stockholm.