Fotograf: Celebrity Cruises

Kategori: Miljö

Kryssningsrederierna satsar på miljön

Kryssningsrederierna har tillsammans investerat 22 miljarder dollar i fartyg med grön teknik, uppger den globala organisationen CLIA.

Den globala kryssningsbranschens organisation Cruise Lines International Association (CLIA) har nyligen släppt sin miljörapport 2019 Environmental Technologies and Practices Report. I den bemöter organisationen talet om kryssningsfartygens stora utsläpp både till luft och vatten.

LNG-drift

Enligt rapporten ska 44 procent av medlemsrederiernas nybyggen huvudsakligen drivas med LNG. Jämfört med förra året innebär det en ökning med 60 procent sett till den totala flottan. Dessutom ska 75 procent av de nybyggen som inte ska drivas med LNG, utrustas med skrubber. Av den befintliga kryssningsflottan använder 68 procent skrubber, vilket är 17 procent fler än förra året.

Vattenrening

Samtliga av de nybyggen som finns i order ska få wastewater treatment, vilket är 26 procent fler än förra året. Totalt har 68 procent av CLIA:s globala flotta avancerad vattenrening.

Landström

88 procent av nybyggena utrustas med kopplingar för landström eller är anpassade för framtida landström. Dessutom är 18 procent av den befintliga kryssningsflottan inplanerad för att få kopplingar för landström installerat. Sammanlagt har betydligt fler kryssningsfartyg utrustning för landström än det finns hamnar som erbjuder den servicen.