Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Miljö

Kritiken mot EU-förslaget: ”minskar inte utsläppen”

Tillsammans med ett flertal sjöfartsorganisationer ryter nu Föreningen Svensk Sjöfart ifrån kring EU:s förslag ”Fit for 55” som man menar missar sitt mål eftersom enbart fartyg över 5.000 GT inkluderas.

Det är bland annat tillsammans med den nederländska redarföreningen KVNR, Clecat (European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services) och teknikbolagen Rolls Royce och Siemens Energy som Svensk Sjöfart skrivit ett brev där de vädjar EU om att tänka om kring vilka fartyg som inkluderas i förslagen som kallas EU ETS och FuelEU Maritime och som ligger med i EU:s ”Fit fot 55”-paket.

– I det nuvarande förslaget är det enbart fartyg över 5.000 GT som inkluderas, vilket kommer att innebära en snedvriden konkurrens mot de fartyg som är under storleksgränsen. Detta kommer i sin tur leda till att en stor andel fartyg inte kommer att omfattas av krav förbättra sitt klimatavtryck, något som vi anser är helt fel, säger Fredrik Larsson, miljö- och klimatansvarig på Svensk Sjöfart i ett pressmeddelande.

Gör det svårt att nå netto noll

Fredrik Larsson menar att branschen i stället efterfrågar ett system som ska gynna de aktörer som går före i utvecklingen.

– Detta förslag gör att det inte finns något stöd för mindre fartyg att minska utsläppen. Svensk Sjöfart har sedan länge haft en vision om en sjöfart utan negativ påverkan i luft och vatten till 2050 – allt för att bidra i arbetet om klimatneutrala transporter och för att nå netto noll. Om det nuvarande förslaget går igenom kommer det bli mycket svårt för den globala sjöfarten att uppnå den visionen. 

Bättre titta på faktiska utsläpp

I brevet menar organisationerna att genom förslaget skulle utsläpp om totalt 15,1 miljoner ton koldioxid bli undantagna. Dessutom skulle det skapa en tvådelad marknad och ett incitament att segla med fler mindre fartyg. I stället menar organisationerna att det borde vara fartygens koldioxidutsläpp som avgör om de ska inkluderas eller ej, snarare än dess storlek.

– För att minska klimatutsläppen från sjöfartssektorn krävs betydande mängder hållbara maritima bränslen och teknikutveckling. För att öka dessa bränslen och tekniker tillräckligt snabbt måste efterfrågan drivas. Mindre fartyg är ofta lättare att konvertera för att kunna använda sådana bränslen och tekniker och kan därför spela en viktig roll för att driva efterfrågan på marknaden. Vi anser därför att GT inte är den bästa parametern för att avgöra omfattningen av lagstiftningen, och att ett fartygs faktiska koldioxidutsläpp borde vara avgörande för dess inkludering i lagstiftningen för att minska koldioxidutsläppen i sjöfarten, snarare än dess storlek. Vi föreslår att man tar itu med denna olösta fråga och att man skapar tydliga incitament för att minska klimatutsläppen av alla typer av fartyg, skriver organisationerna.

Läs hela brevet här: Open letter to EU