Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Hamn/Logistik | Container

Kritik mot kinesisk hamn i Lysekil

Planerna på en containerterminal i Lysekil får många att höja kritiska röster. Frågan är vad kommunen vill?

Kinesiska investerare vill bygga Nordens största containerhamn i Brofjorden i Lysekil. I höstas informerades kommunstyrelsens ledningsutskott i Lysekil om planerna, något som bland annat P4 Väst har skrivit om. Det ska handla om en investering på flera miljarder som även ska omfatta infrastruktursatsningar som järnväg, väg och bro. 

Sunbase

Den politiska ledningen i Lysekil har inte avfärdad initiativet, utan gav nyligen klartecken till en förstudie om projektet. Förstudien utförs av konsulter på uppdrag av det Hong Kong-baserade bolaget Sunbase Group, som står bakom satsningen. I förstudien vill kommunen bland annat ha svar hur många arbetstillfällen som kommer att skapas, hur stora ytor som behövs för ändamålet och hur infrastrukturen till hamnen är tänkt att se ut, uppger P4 Väst. Marken där hamnen planeras att byggas ägs av kommunen. Tanken är Sunbase både ska bygga och äga terminalen. 

Landets säkerhet

Men många varningsflaggor har höjts, såväl från kommuninvånare, ledarskribenter och rikspolitiker. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) har till exempel uttalat sig om det kommunala självstyret som innebär att statens inflytande begränsas när det till exempel gäller köp av hamnar. Denna säkerhetspolitiska debatt tog fart redan i samband med det ryska gasledningsprojektet utanför Slite i Karlshamn. Till Sveriges Radio säger försvarsministern:

– Det kan ju vara så att det kan finnas intressen i olika sammanhang som vill använda svensk infrastruktur dels ur underrättelsesynpunkt, men också för att kontrollera den i något läge som är negativt för Sverige. 

”Det finns ett behov”

Utredningar har nu också tillsatts av regeringen för att se över hur man ska kunna införa skyddsområden för att garantera ett statligt inflytande i dessa frågor. 

Det socialdemokratiska kommunalrådet i Lysekil, Jan Olof Johansson, säger till P4 Väst att det finns ett behov av en djuphamn på västkusten. 

– Det finns ett behov i västra Sverige att skapa en hamn som klarar av att ta emot den största typen av containerfartyg som framför allt kommer från Asien.

Något som inte Johan Trouvé på Västsvenska Handelskammaren håller med om. 

– Jag ser inte det direkt. Vi har Göteborgs hamn som samlar de stora direktanlöpen från världen. Jag ser det osannolikt att man skulle få de stora direktanlöpen till Lysekil, säger Johan Trouvé till P4 Väst.

2.000 namnunderskrifter

En protestlista med över 2.000 namnunderskrifter har också lämnats in till kommunen. Om Nordens största containerhamn skulle byggas i Lysekil så skulle den bli granne med Nordens största raffinaderi. Men Preemraff tror inte på någon synergieffekt.  

– Det finns inget med en containerhamn som skulle gynna oss. Jag ser också en del risker för Preemraffs räkning, säger raffinaderichef Peter Abrahamsson till P4 Väst.  

Förundersökningen som nu pågår beräknas vara klar i månadsskiftet januari/februari.