Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Kristina Cruises ansöker om skuldsanering

Alla kryssningar med finskflaggade Kristina Katarina kring Kanarieöarna inställs med omedelbar verkan.

För att undvika ytterligare förluster lämnar det finländska kryssningsrederiet Kristina Cruises in ansökan om skuldsanering. Orsaker till den förlustbringande verksamheten uppges vara rådande marknadssituation och speciellt att biljettpriser på resorna till Kanarieöarna har rasat. Efter att fartyget lagt till i Las Palmas torsdagen den 28 november tas inga nya passagerare ombord. Under vinterns säsong blir det inga fler kryssningar kring Kanarieöarna. Säsongen skulle ha sträckt sig till den 20 mars 2014.

Tillbaka i vår

Kristina Cruises uppger att det endast är vinterns kryssningar med det egna fartyget Kristina Katarina som inhiberas. De flodkryssningar som rederiet säljer påverkas inte. Man planerar att återuppta kryssningarna med Kristina Katarina efter den 27 mars 2014, då fartyget ska kryssa på Medelhavet och i norra Europa.

Kristina Cruises är i huvudsak verksamma på den finländska marknaden. Kristina Katarina är registrerad i Finland och rederiet erbjuder sina passagerare service på finska ombord. Fartyget har kapacitet för upp till 450 passagerare i 193 hytter. Besättningen består av 90 till 100 personer.