Fotograf: Arctech Helsinki Shipyard.

Kategori: Ekonomi | Specialfartyg

Krävande isbrytning i Bottenviken

Finländska Arctia rapporterar minskad omsättning men positivt resultat för 2016 och kan se tillbaka på ett år med uppnådda mål.

Trots att vintern 2015–2016 var mild hade isbrytarna mycket att göra, framför allt i de krävande förhållandena i Bottenviken, rapporterar finländska isbrytarrederiet Arctia i sin årsberättelse för 2016. Rederiet är statsägt och har som främsta uppgift att säkra isbrytning och vintersjöfart i Finlands havsområden.

Exceptionella isförhållanden

– Isförhållandena var exceptionella i både Östersjön och Arktis under räkenskapsperioden. Havsisens utbredning i Arktis minskade rekordartat under sommaren. Den gångna isvintern i Östersjön kännetecknades av svårforcerade zoner med packis och issörja, även om istäckets utbredning var förhållandevis liten, skriver Arctias vd Tero Vauraste i rapporten och tilläger att rederiet kommer att beakta de förutspådda fortsatta förändringarna i isförhållandena när man förnyar sin fartygsflotta de kommande åren.

Första LNG-isbrytaren

Bland höjdpunkterna under året var bolagets förvärv av isbrytaren Polaris, som levererades på hösten och därmed blev världens första LNG-drivna isbrytare. Arctias Voima, världens äldsta aktiva isbrytare, dockades under sensommaren 2016 för en omfattande livstidsförlängning, där fartyget bland annat fick cirka 250 ton ny bottenplåt och ny navigationsutrustning på kommandobryggan. Åtgärderna ska förlänga fartygets livstid med tio år.

Uppnådda mål

I årsberättelsen konstateras att de uppsatta målen för verksamheten i Östersjön uppnåddes. Under 2016 omsatte Arctia 60,7 miljoner euro (året innan 64,4). Rörelsevinsten var 12,9 miljoner euro (18,1) och räkenskapsperiodens resultat 9,1 miljoner euro (14,6). Vid årets slut sysselsatte bolaget sammanlagt 265 personer (273), varav 233 (237) var sjöpersonal.

Breddad verksmahet

Dotterbolaget Arctia Karhu Oy:s verksamhet utvidgades i april 2016 till hela Bottenviksbågen, när bolaget undertecknade ett avtal om eskortbogseringstjänster med Luleå hamn. Med Arctia Karhu Oy:s hamnisbrytare Ahto fortsatte projektet för att utveckla oljebekämpningen. Projektet IMOR (Ice Management & Oil Recovery) har till syfte att förbättra oljebekämpningen i is.