Krav om svensk maritim strategi

Riksdagsledamoten Lars-Arne Staxäng (m) undrar i en skriftlig fråga till infrastrukturminister Åsa Torstensson när Sverige får en maritim strategi.– På regional nivå i Västra Götaland finns redan en maritim strategi. Våra nordiska grannländer och de flesta av EU-länderna har antagit nationella maritima strategier med goda resultatet för sina respektive sjöfartsnäringar som resultatet. Arbetstillfällen och har tryggats och det är precis vad Sverige behöver, skriver Lars-Arne Staxäng och fortsätter:– Sjöfartsnäringen har en tendens att hamna i skymundan trots att väldigt många personer direkt eller indirekt har sin försörjning i näringen. Jag hoppas att Åsa Torstensson kan ge besked om när även Sverige får en nationell maritim strategi. Branschen och alla som arbetar inom den behöver det.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.