Så gott som samtliga segment har ökat i Trelleborgs Hamn under det senaste halvåret.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Färjetrafik | RoRo

Kraftig ökning av volymerna i Trelleborg

Under det första halvåret 2021 har Trelleborgs Hamn sett en ökning av volymerna inom alla segment jämfört med år 2020. Det enligt ett pressmeddelande under torsdagen.

År 2021 har börjat starkt för Trelleborgs Hamn. När hamnen summerar det första halvåret syns en positiv utveckling avseende volymer i alla segment som hanteras i hamnen, det skriver Trelleborgs Hamn i ett pressmeddelande under torsdagen.

När det gäller lastbilar och trailers har hamnen hanterat 456.000 enheter, vilket är drygt 77.000 fler än föregående år. Det motsvarar en ökning med 20,4 procent.

Ökad bygg- och e-handel

Enligt Trelleborgs Hamn har ökningen skett över alla de fyra destinationer som trafikeras och beror på många olika faktorer, bland annat en ökad e-handel och bygghandel.

Även när det kommer till den konventionella järnvägstrafiken har Trelleborgs Hamn sett en kraftig ökning. Hamnen har hanterat 14.800 vagnar under årets första sex månader, vilket är en ökning med 53,1 procent. En an de tänkbara förklaringarna till det är det tågstopp som inträffade på Stora Bältförbindelsen i vintras.

Ser en kraftig ökning av antalet passagerare

Även den intermodala trafiken har ökat, alltså trafik i kombination av sjö, järnväg och väg. Trelleborgs Hamn skriver i sitt pressmeddelande att den starka utvecklingen fortsatt sedan 2020 och att hamnen hanterat 17.600 enheter i det segmentet under första halvåret 2021, vilket motsvarar en ökning med 47,4 procent mot 2020.

Även antalet fraktade personbilar och passagerare har ökat efter att restriktionerna börjat lättas. Båda segmenten har ökat med 8 procent, men samtidigt flaggar Trelleborgs Hamn för att talen kommer att bli avsevärt högre när de summerar årets tredje kvartal eftersom bokningsläget hos hamnens rederier ligger på en avsevärt högre nivå än under 2020.