Fotograf: Port of Rotterdam

Kategori: Hamn/Logistik | Container | RoRo

Kraftig minskning av LNG-skeppningar genom Rotterdam

Rotterdams Hamn redovisar en marginell minskning av godsomsättningen under första halvåret i år jämfört med första halvåret 2012. Totalt 219,7 miljoner ton är en minskning med 0,9 procent, men en del varuslag visar betydligt större variationer än så.

Den största minskningen stod LNG för där de lossade volymerna minskade med hela 70 procent. Orsaken är en kraftig ökning av efterfrågan från Asien, och då framförallt från världens två största importörer, Japan och Sydkorea. I Japans fall beror den höga efterfrågan på de fortsatta efterverkningarna av Fukushima-katastrofen där 48 av 50 japanska kärnreaktorer fortfarande är stängda. I Sydkorea är det också kärnkraftsäkerhet som är orsaken till den ökade efterfrågan av LNG. Tre reaktorer har stängts sedan det visat sig att en del av utrustningen har installerats och godkänts baserat på förfalskade dokument.

Råoljehanteringen, som svarar för nästan en fjärdedel av hamnens totala hantering, minskade med nästan nio procent, vilket enligt hamnen berodde på underhållsarbeten på raffinaderierna och lågkonjunkturen i Europa. Samtidigt ökade kolimporten med 13 procent på grund av prisskillnaden mellan kol och gas för energiproduktion.

Totalt omsatte containerterminalerna 5,9 miljoner TEU, en marginell ökning, men mätt i ton minskade containerhanteringen. Enligt hamnen har man förlorat feedertrafik från Östersjöregionen till nordtyska hamnar samtidigt som linjerederierna satsat mer på direktanlöp i stället för att feedra gods från Rotterdam.

Däremot ökade containervolymen till östra Medelhavet med fem procent och roro-trafiken med två procent. Den senare hänger i hög grad på den ekonomiska utvecklingen i Storbritannien och där har man ännu inte sett någon större förbättring.

Kommentarer

 • Nils P Rolfsson

  Wow är Nordkorea en av världen största importörer av LNG ? Det visste jag inte. Häftigt !
  Jag trodde annars att de köpte mest gamla luftvärnsradar från 50-talet och mig 21or fån Kuba.

  ps. Det är jag som är tryckfels Nisse ds.

  • Nils P Rolfsson

   Jaha och nu hade felet rätats till… Vad najs

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.