I februari infördes ett kösystem i Gävle hamn.

Fotograf: Gävle Hamn AB

Kategori: Hamn/Logistik

Kösystem ska underlätta eco-driving

Gävle hamn inför ett kösystem för anlöpande fartyg. Syftet är att möjliggöra för fartyg att sänka utsläppen genom eco-driving.

Från och med den 1 februari är kösystemet Time Slot Gävle obligatoriskt för fartyg som anlöper någon av de sju terminaler som nyttjar Gävle hamns energikaj. 

Gävle Hamn AB har sedan 2017 arbetat tillsammans med terminaler och andra partners för att göra fartygsanlöpen mer effektiva och hållbara. Arbetet har bland annat lett till en mobilapp för utbyte av information i realtid mellan de organisationer som samverkar kring fartygsanlöp.

Utvecklat i samarbete med branschen

Kösystemet Time Slot Gävle är en fortsättning på det arbetet, uppger hamnen i ett pressmeddelande. Systemet har utvecklats tillsammans med energihamnens terminaler, med stöd av Energimyndigheten och i samarbete med Tärntank, Preem samt Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

– Det känns fantastiskt att vi äntligen är igång! Med appen effektiviserade vi anlöpet i inseglingsleden och hamnområdet. Det häftiga med Time Slot Gävle är att vi kan påverka hela resan till hamnen från till exempel Nederländerna, Polen eller den svenska västkusten. Vi möjliggör för alla fartyg på väg hit att välja att köra eco-driving. Det känns djupt meningsfullt,  säger Niklas Hermansson, trafikchef i Gävle Hamn AB, i pressmeddelandet.

Ersätter gammalt system

Kösystemet förändrar regelverket för anlöp till Gävle hamn och ersätter det gamla systemet ”first-come-first-serve” som sedan länge används inom branschen vid anlöp där kajer delas av flera terminaler. Det nya regelverket gör enligt Gävle Hamn det möjligt för fartygen att planera anlöpen bättre och sänka hastigheten under sjöresan. I hamnens app söks köplats och verifieras de planerade tiderna med automatiska positioneringsdata för fartyg.

Stor miljönytta

Claes Möller, vd för Tärntank, var en av initiativtagarna till Time Slot-projektet.

– Vi använder oss redan av slow-steaming framför allt mellan Preems terminaler. Genom Time Slot-projektet kan vi minska utsläppen även vid resan till hamnar med delade terminaler. Det möjliggör stor miljönytta, säger Claes Möller i pressmeddelandet.

Gävle Hamn vill att hamnen ska fungera som en tröskelsänkare och katalysator för grön omställning.

– Vi hoppas kunna inspirera fler hamnar att införa liknande system. Sjöfarten är ett tydligt exempel på hur viktigt det är att vi jobbar med gränssnitt mellan organisationer och systemkopplingar. Alla vill ställa om men vi behöver samverka för att ta bort hindren, säger Linda Astner, hållbarhetschef i Gävle Hamn AB i pressmeddelandet.