Kategori: Regelverk | Juridik | Politik

Kostnaderna för lotsning i Saima kanal ska reduceras

I en utredning över kostnadsstrukturen och utvecklingsmöjligheterna för lotsningen i Saimenområdet föreslås att lotsplikten i Saima kanal ska mjukas upp.

Det finländska kommunikationsministeriet har i en enmansutredning av byråchef Seppo Kykkänen studerat möjligheterna att utveckla lotsningen och dess kostnadsstruktur på Saimen. Utredaren har bland annat tittat på hur man kan förbättra lotsningstjänsternas kostnadseffektivitet utan att riskera trafiksäkerheten.

Omorganisering krävs

Enligt utredningsmannen fungerar lotstjänsterna i Saima kanal bra, men deras kostnadsnivå är hög. Det krävs en omorganisering för att reducera kostnaderna för lotsningen och utveckla verksamheten, fastslår han. 

Lotsningstjänsternas prisnivå har förblivit hög trots att verksamheten redan har effektiviserats. Kostnadsnivån påverkas bland annat av att fartygstrafiken i Saima kanal varierar kraftigt och är svår att förutspå.

Lättnader i lotsplikten

Som en av flera åtgärder föreslår utredaren att man närmare ska utreda möjligheten till lättnader från skyldigheten att anlita lots i Saima kanal. Lättnaderna i lotsningen kräver dock att kanalens övervakningssystem utvecklas så att trafiksäkerheten inte äventyras.

Besluten om utvecklingen av lotsningstjänsterna för Saima kanal ska fattas under de närmaste månaderna så att eventuella förändringar träder i kraft från början av trafiksäsongen 2014.

Kommentarer

 • Anonymous

  Så färre båtar skall betala för den fasta kostnad som finns för lotslöner, lotsbåtar, lotsstationer osv. Känns genomtänkt…

  • Yttersida

   Dom tänker inte alls längre.
   Finland har drabbats av samma spar-nojja som Sverige.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.