Fotograf: Kvarken Link

Kategori: Fartygsaffärer | Passagerarsjöfart

Kontrakt skrivet för Kvarkenfärja

Kvarken Link och Rauma Marine Construction har nu undertecknat det egentliga skeppsbyggnadskontraktet för den nya bil- och passagerarfärjan. 

I förra veckan undertecknades intentionsavtalet för den nya färjan mellan Vasa och Umeå och nu har man alltså tagit ytterligare ett steg genom att teckna skeppsbyggnadskontrakt.  

– Med detta säkerställer vi trafiken och den viktiga förbindelsen i Kvarken samt utvecklar regionerna ytterligare. Detta projekt har pågått sedan 2011 och känns otroligt bra att få detta i mål, säger Tomas Häyry, stadsdirektör i Vasa i ett pressmeddelande. 

Kontraktssumman för den nya färjan är cirka 120 miljoner euro (ca 1,2 miljarder kronor).