Fotograf: Jan-Ole Edberg

Kategori: Fartygsutrustning

Kongsberg satsar vidare på Ship Intelligence

Kongsbergs enhet i Åbo stärker sitt kunnande och sin kompetens inom Ship Intelligence-sektorn.

När Kongsberg i april i år köpte Rolls-Royce Commercial Marine inleddes en sammanslagning av de två stora teknologileverantörerna inom marinindustrin. Tack vare förvärvet utökade Kongsberg ytterligare sitt kunnande inom teknologiutvecklingen för fjärrstyrda och autonoma fartyg. Kongsberg satsar nu vidare på enheten i Åbo, som utvecklar fjärrstyrnings- och autonomilösningar för sjöfarten.

Startade 2015

Det utvecklingscentrum för Ship Intelligence som Rolls-Royce Commercial Marine startade i Åbo 2015 ingår numera som en del av det globala Ship Intelligence-teamet inom Kongsberg Maritime. Enheten i Åbo ansvarar för utvecklingen av system för fjärrövervakning och fjärrstyrning av fartyg. Tekniken utvecklas för såväl existerande som framtidens fartyg.

– Vi har en stark nordisk närvaro inom Ship Intelligence. Enheten i Åbo är en vital del av teamet och har redan presenterat banbrytande tekniska lösningar i pilotprojekt tillsammans med våra kunder. Jag är övertygad om att de kommer att fortsätta spela en nyckelroll i den framtida utvecklingen av den maritima industrin, säger Gunnar Pedersen, Executive Vice President Integrated Solutions, Kongsberg Maritime, i ett pressmeddelande.

Lösningar under utveckling

Kongsberg Maritime uppger att flexibla, optimerade och effektiva kontrollcenter för dagens maritima industri kan hjälpa fartygsägare, operatörer och hamnar att öka säkerheten och effektiviteten till sjöss. De kan även utnyttjas för att övervaka och reducera fartygens miljöpåverkan. Enligt företaget är de lösningar som är under utveckling i Åbo också byggstenar i de kompletta system som behövs för att förverkliga en säker och hållbar fjärrstyrd och autonom fartygsdrift.

Stärker organisationen

Anton Westerlund, chef för enheten i Åbo, säger till Sjöfartstidningen att Åbo-enheten Remote & Autonomous Solutions ansvar för de landbaserade kontroll och övervaknings systemen för fjärrstyrda och autonoma fartyg har inneburit ett uppsving för enheten.

– Vi har nu ett flertal högintressanta kommersiella projekt i Europa och ute i världen inom detta domän. Därför kommer vi nu att stärka vår organisation.