Kongsberg förvärvar teknologiföretag

Kongsberg Maritime har köpt hundra procent av aktierna i teknologiföretaget Sense Intellifield AS för omkring NOK 290 miljoner. Köpesumman kan komma att öka beroende på det förvärvade företagets vinstutveckling de kommande två åren. Sense Intellifield levererar produkter och service inom området integrerade operationer för den internationella olje- och gasmarknaden. Företaget har omkring 70 anställda.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.