Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Knapp ökning för Tallink Silja

Tallink Silja har redovisat sina siffror för antalet passagerare andra kvartalet 2018 – siffrorna visar på en ökning med ökning med 1,7 procent i antalet passagerare.

Tallink Silja AB har redovisat sina siffror för antalet passagerare och mänden gods under andra kvartalet 2018. Totalt reste 2.631.326 personer med Tallink Siljas färjor mellan april och juni i år. Det är en knapp ökning på 1,7 procent jämfört med samma period förra året.

Mängden gods ökade dock desto mer. Totalt fraktades 101.072 fraktenheter med färjorna, en ökning på 10,1 procent jämfört med förra året. Främst rutterna mellan Sverige och Estland och Lettland ökade markant med 17,2 respektive 32,3 procent jämfört med andra kvartalet 2017.