Ett förslag om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd skickas idag ut på remiss.

Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Folk/företag | Container | Hamn/Logistik

Knapp ökning av sjöfartsföretag

Sjöfartsföretagen ökade aningens i antal mellan 2015 och 2016 medan hamnföretagen blev något färre. Det visar färska siffror från Trafikanalys. 

Trafikanalys publikation omfattar basfakta för sjötransportföretag och hamnföretag för åren 2011–2016. Under den här femårsperioden har antalet sjötransportföretag minskat från 1.296 till 1.249. 2015 fanns 1.243 verksamma sjötransportföretag. Antal anställda var 2011 närmare 12.500, att jämföra med 10.236 år 2016. 

Färre hamnföretag

Nettoomsättningen för samtliga sjötransportföretag 2011 uppgick till 36.205 miljoner kronor, den siffran har på fem år sjunkit till 34.252 miljoner kronor.

För hamnföretagen ser utvecklingen liknande ut, med skillnaden att bland annat nettoomsättningen har ökat för samtliga hamnföretag, från 9.542 miljoner kronor 2011 till 9.752 miljoner kronor för 2016.

Rörelseresultatet har under femårsperioden ökat från 751 miljoner kronor till 1.040 miljoner kronor. Hamnföretagen har minskat i antal sedan 2011, från 306 till 287 för år 2016, dock med en uppgång 2015 då 298 hamnföretag fanns registrerade. 

Linjefarten ökar

Trafikanalys har även tittat på nettoomsättningen för sjötransportföretag fördelat på olika intäktsslag. Företagen som var verksamma inom godstransport/linjefart hade 2011 en nettoomsättning på 10.206 miljoner kronor. 2016 var nettoomsättningen för den här gruppen 13.274 miljoner kronor. För godstransport/trampfart sjönk däremot nettoomsättningen under de fem åren, från 5.389 miljoner 2011 till 2.240 miljoner kronor 2016.