Anne H. Steffensen, Gustav Leifland, Niklas Gustafsson och Carl-Johan Hagman under Commercial & Financing Meet.

Fotograf: Magnus Sandelin

Kategori: DSM2022

Klimatomställningen i fokus i Donsö missionskyrka

Missionskyrkan på Donsö var välfylld när Commercial & Financing Meet ägde rum under DSM:s första dag.

Temat för Commercial & Financing Meet under DSM var hur sjöfarten ska möta de utmaningar som följer med klimatomställningen, och hur omställningen ska finansieras.

Förmiddagen inleddes av David Kristensson, Group Chief Executive Officer på NOS, som sa att på Donsö har man alltid gått före när det gäller tekniska innovationer, och gav en historisk tillbakablick från 1800-talet fram till våra dagar. Han betonade också vikten av att samarbeta och fördela de ekonomiska riskerna över flera aktörer.

Därefter talade Fredrika Klarén, Head of sustainibility på elbilstillverkaren Polestar. Hon visade hur klimatutsläppen från en elbil kan halveras jämfört med en bensindriven bil, men att Polestar inte nöjer sig med det utan jobbar för att ta fram en hel klimatneutral bil.

Fit for 55

– Det kommer att vara några år av forskning, bland annat om hur man ska kunna utvinna aluminium utan koldioxidutsläpp, och vi vet ännu inte hur den bilen kommer att se ut, sa hon.

På länk deltog sedan Magda Kopczynska, Director within the Directorate-General for Mobility and Transport of the European Commission. Hennes föreläsning kretsade kring det regelverk som EU håller på att ta fram, kallad Fit for 55, för att minska utsläppen av växthusgaser med 55 procent till år 2030. Hon lyfte fram hur viktigt det var att det togs fram ett särskilt regelverk på EU-nivå vid sidan av IMO:s krav.

– Poängen är att pusha sjöfarten mot klimatneutralitet men också att visa det internationella samfundet att det går att agera, sa hon.

Hon tog upp vikten av att jobba för energieffektivitet, men att det på längre sikt inte räcker.

– På längre sikt så måste vi ha alternativa bränslen.

Hon menade att IMO:s krav om en halvering av växthusgasutsläppen till år 2050 är otillräckligt och måste revideras till nollutsläpp, men här hängde det på politikerna. Tills det blir en sådan revidering är det branschen som behöver genomföra förändringen, sa hon och vände sig till åhörarna i Donsö missionskyrka.

Efter Magda Kopchynskas föreläsning var det dags för den första panelen, bestående av Carl-Johan Hagman från Stena, Gustav Leifland från Orkla Group och Niklas Gustafsson från Volvo Group.

Efterlyste global koldioxidskatt

Alla var överens om att klimatomställningen är en fundamental och nödvändig omställning för branschen, och Carl-Johan Hagman efterlyste en global koldioxidskatt.

– Om vi hade haft det så skulle det här vara ordnat på några år. Men vi kan inte sitta och vänta på en sådan skatt, sa han.

Det sammantagna budskapet var att branschen måste gå före politikerna, och den tråden plockade moderatorn Anne H. Steffensen från den danska branschorganisationen Danish Shipping upp i sitt slutord:

– Alla aktörer inom branschen kan göra saker utan att vänta på politikerna. Det här är en uppmaning till att agera, sa hon.

Under eftermiddagen blir bland annat det panelsamtal om tekniska lösningar och framtidens bränslen samt om hur omställningen kan finansieras.