Klart för muddring i Norrköping

Miljödomstolen i Växjö har nu beslutat att farleden in mot Norrköpings Hamn får breddas och göras djupare, skriver Norrköpings Tidningar. Farleden ska breddas från 60 meter till 100 meter och hamnbassängen ska fördjupas till 14,9 meter. Tidigare har Norrköpings kommun och Sjöfartsverket träffat en principöverenskommelse om att dela lika på en farledsinvestering om 260 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.