Klart för europeiskt LRIT-center

EMSA (European Maritime Safety Agency) har kontrakterat det franska bolaget Collecte Localisation Satellites för att bygga upp ett LRIT-center (Long Range Identification and Tracking) för medlemsländerna i EU, detta så tidigt som möjligt under 2009, skriver Maritime Global Net. Systemet kan komma att hantera över 10.000 fartyg med EU-flagg och andra länder som är intresserade. Enligt IMO SOLAS så bör varje flaggstat samla in positionsinformation var sjätte timme om alla fartyg som bär dess flagg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.