Brunsbüttel

Fotograf: Joachim Sjöström

Kielkanalen får sin femte sluss

Huvudentreprenör har valts för byggnationen av en femte sluss i Brunsbüttel.

Till huvudentreprenör för att bygga den femte slussen i Brunsbüttel i den västra änden av Kielkanalen har valts ett konsortium bestående av Wayss & Freytag Ingenieurbau AG Bereich Nord, BAM Civiel BV och Wayss & Freytag Spezialtiefbau GmbH.

– Detta är en milstolpe i moderniseringen av Kielkanalen. Den femte slussen innebär en enorm möjlighet för näringslivet i Tyskland. Med den kan ett uppgraderingsprogram startas med målsättning att erbjuda våra kunder en på lång sikt funktionsduglig och pålitlig vattenväg, säger Dr.-Ing. Hans-Heinrich Witte, chef för vatten- och sjöfartsförvaltningen Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt.

Den nya slussen planeras att öppnas för trafik under andra halvan av 2020. Till att börja med kommer den ena av de två existerande stora slussarna att uppgraderas. För en grundlig sanering av den andra stora slussen krävs separat upphandling.