Fotograf: Dick Gillberg/Seko Sjöfolk

Kategori: Folk/företag | Arbetsmarknad

Kenny Reinhold nominerad Seko-ledningen

Styrelsen i Seko sjöfolk har nominerat organisationens ordförande Kenny Reinhold till vice förbundsordförande i stora Seko.

– Styrelsen anser att det är av stor vikt att det finns en person i förbundets ledning som redan har erfarenhet och kompetens i att leda en organisation med ett stort ansvarsuppdrag och med erfarenhet av fackligt-politiskt arbete, säger Jonas Forslind, branschsekreterare i Seko sjöfolk, i ett pressmeddelande.

– Dessutom har Kenny Reinhold erfarenhet från internationella uppdrag inom internationella fackorganisationer, påpekar han.

Val 2017

Kenny Reinhold, som idag är ordförande i Seko sjöfolk, har nominerats till vice förbundsordförande i moderorganisationen Seko av styrelsen i Seko sjöfolk. Nomineringen innebär att han i så fall skulle lämna alla sina uppdrag i Seko sjöfolk.

Själva valet sker under Sekos konferens i april 2017.

– Kenny Reinhold har den kompetens som behövs för att leda och föra en organisation framåt. Med sin internationella erfarenhet är han en lämplig kandidat att vara en av ledarna i förbundet, säger Jonas Forslind.

Goda meriter

Även Jan Ole Hansen, styrelseledamot i Seko sjöfolk sedan 1992, framhåller Kenny Reinholds internationella kontakter och hans erfarenhet från den svenska arbetsmarknaden som meriter i samband med nomineringen.

– Kenny har alla förutsättningar att överta stafettpinnen.

Nyligen nominerades Kenny Reinhold även till styrkommittén för Europeiska Transportarbetare Federationens maritima transportsektion.