Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Specialfartyg | Juridik

KBV utökar i Medelhavet

Kustbevakningen utökar insatsen i Medelhavet till två patrullbåtar och ett flygplan för bevakning av EU:s yttre gräns.

Det svenska bidraget till Frontex operation i Grekland utgörs sedan oktober 2015 av patrullbåt KBV 477. Från den 1 april, till den 31 september, får den sällskap av ytterligare en patrullbåt.

”Väl avvägt bidrag”

– Med tanke på den stora antalet sjöodugliga gummiflottar, flottar som dessutom för med sig upp emot 70 personer, kan vi med två båtar arbeta säkrare än med en. Säkerhetsaspekten, tillsammans med det faktum att den här delen av EU:s yttre gräns är oerhört hårt belastad, gör att det här är ett väl avvägt bidrag till situationen där nere, säger Kenneth Neijnes, operativt ansvarig för Kustbevakningens insatser för Frontex.

Flyg till Italien

Frontex, EU:s myndighet för gränsbevakning, har också en operation i Italien som kallas Triton dit Kustbevakningens ena övervakningsflygplan ska skickas under april.

– Ju tidigare vi kan upptäcka en båt i sjönöd, eller för den delen en båt som kan misstänkas smuggla människor dolt, desto snabbare kommer hjälp på plats. Vi kan också ange en exakt position för att på så sätt minska den tid det tar för de hjälpande fartygen att nå fram, säger Ronnie Willman, chef för kustbevakningens flygverksamhet.

– Med våra instrument och system kan vi spana av ett område och upptäcka små föremål från hög höjd. Vi har också med oss extra livflottar ombord som vi kan fälla om personer på en båt befinner sig i akut behov av hjälp.