KBV kapar – två regionala ledningar kvar

Kustbevakningen gör en kraftig omorganisering, vilket innebär att man kapar antalet regionala ledningar från fyra till två. Detta innebär att regionledningarna i Härnösand och Karlskrona försvinner, till förmån för regionledning Nordost i Stockholm och Sydväst i Göteborg. Omorganisationen gäller fullt ut från den första oktober 2011.