KBV-flygplan hemma igen

Kustbevakningens flygplan KBV 503 har nu landat i Sverige efter att de senaste fyra månaderna jagat pirater för EU Navfor Operation Atalanta. Kustbevakningsflyget har övervakat de enorma havsområdena i Indiska Oceanen och upptäckt ett stort antal misstänkta piratgrupper, vilket lett till att flera av dem kunnat lokaliseras och gripas. Under de 110 dagar som verksamheten har pågått har KBV 503 genomfört 89 flyguppdrag med en total flygtid på 566 timmar. På dessa flygningar har 32 moderfartyg och 56 mindre attackbåtar upptäckts.– Vi har fått mycket positiv feedback på resultaten från våra insatser från ett flertal aktörer, som till exempel samverkande örlogsfartyg, den seychelliska kustbevakningen och inte minst ledningen för Operation Atalanta, säger Lars Franzén, projektledare för Kustbevakningens deltagande i operationen.