Kattegatt och sydvästra Östersjön i riskzonen för oljeutsläpp

I en studie gjord inom ramen för Brisk-projektet framkommer att stora oljeutsläpp, 300–5.000 ton, väntas förekomma i Östersjön vart fjärde år medan katastrofala oljeutsläpp, 5.000–150.000 är mer begränsade till hot spot areas. De är främst i farleder där olja fraktas och särskilt ställen där farleder går ihop eller korsas som i Egentliga Östersjön, Bornholm och i Kattegat liksom i smala partier som inloppet till Östersjön via Stora Bält.Brisk-projektet är medfinansierat av EU inom Baltic Sea Region Programme 2007-2013.