Generaldirektör Katarina Norén under Sjöfartsverkets branschråd 2022.

Fotograf: Anna Janson

Kategori: Myndigheter | Folk/företag

Katarina Norén lämnar Sjöfartsverket i sommar

Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén kommer att lämna sitt uppdrag vid halvårsskiftet då hennes förordnande går ut. Hon har då lett Sjöfartsverket under sex år.

Det är den sista juni som förordnandet går ut för Sjöfartsverkets generaldirektör. Fram tills dess kommer hon att fortsätta sitt arbete som vanligt. Det skriver Sjöfartsverket på sitt intranät i veckan.

– Sex år är en lång tid, så länge har jag aldrig varit på ett jobb tidigare. Jag fyller 60 senare i år och ser fram emot att hinna med ytterligare ett uppdrag innan jag blir pensionär, säger hon i ett uttalande.

Sex år med många förändringar

Under Katarina Noréns tid har Sjöfartsverket genomgått flera stora förändringar. Ekonomin har stärkts och Sjöfartsverket har fått statlig finansiering för att kunna investera i nya isbrytare. Samtidigt har dialogen med kunderna förstärkts och det pågår en modernisering kring flera av tjänsterna. Sjöfartsverket skriver vidare att Katarina Norén satt ljuset på vikten av en god arbetsmiljö för alla och med ambitionen att kunna locka fler kvinnor till branschen.

– En god arbetsmiljö och framtidens kompetensförsörjning kräver inkludering och jämställdhet, och jag är glad att hela sjöfartsbranschen nu tar frågan på allvar, säger Katarina Norén i uttalandet.

Nu väntar rekrytering

Regeringen kommer under våren att påbörja rekryteringen av Katarina Noréns efterträdare.

– Katarina Norén har lett myndigheten på ett förtjänstfullt sätt, inte minst mot bakgrund av de senaste årens utmaningar. Jag vill passa på att tacka henne för hennes betydelsefulla insatser under de åren hon lett Sjöfartsverket och önska lycka till framöver, säger Johan Davidsson, statssekreterare på Infrastrukturdepartementet till Sjöfartsverkets intranät.

Vilket Katarina Noréns nästa uppdrag blir är ännu inte klart. Hon har under alla år på Sjöfartsverket veckopendlat från bostaden i Borlänge till Norrköping och Stockholm.

– Det gör inget om mitt nästa uppdrag innebär lite mindre resande och mer tid på hemmaplan. Då får jag kanske även lite mer tid till familj och fritidsintressen, säger hon.