Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Hamn/Logistik | Container | RoRo

Karlskrona ska bli knutpunkt

Karlskrona Baltic Port, Stena Line, Logent och Green Cargo satsar stort på att ihop med kommunen göra Karlskrona till knutpunkt för frakt på järnväg. 

I ett gemensamt uttalande meddelar aktörerna att man vill göra Verköhamnen i Karlskona till det självklara valet för gods som transporteras på järnväg i kombination med färja till och från Europas ostliga och syd-otsliga områden. 

Klart 2014

Projektet startade efter sommaren och beräknas vara klart under första halvan av 2014. 

– Syftet är att göra Karlskrona Baltic Port till en fullskalig intermodal hamn och en ännu viktigare knutpunkt för gods som ska vidare ut till kontinenten. Samarbetet med de aktörer som är med i projektet ger alla förutsättningar för att satsningen kring Karlskronaterminalen kommer att bli lyckad, säger Christer Kjellberg, huvudprojektledare och aktiv i Stena Lines fraktledning i ett pressmeddelande.

Viktigt för regionen 

Karlskrona Baltic Port ägs gemensamt av Stena Line och Karlskrona Kommun, där Stena Line är huvudägare. Frågan om en intermodal service i Karlskrona har diskuterats en tid och har möjliggjorts till följd av att upprustningen av järnvägsanslutningen nu är klar.

– Detta är ett viktigt projekt för regionen för att sätta Karlskrona kommun och Verköhamnen på kartan som en av Sveriges viktigaste hamnar för gods som transporteras på järnväg i kombination med färja till och från Europas ostliga och syd-ostliga områden. Järnvägsanslutningen är givetvis en förutsättning och den har nu rustats upp och moderniserats i det europeiska projektet Baltic Link där också kombiterminaler i Alvesta och Verkö i Karlskrona ingår, säger Camilla Brunsberg, moderat ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i Karlskrona Baltic Port. 

Intermodala lösningar

Ett antal kombiterminaler i Skandinavien är identifierade som start- och slutpunkter i ett antal framtida transportkombinationer, initialt med Gdynia som sydligaste nav. 

– Det finns en stor efterfrågan på intermodala lösningar och därför känns det mycket bra att vi har fått till det här projektet. Detta är vår hittills första intermodala anslutning i Sverige men sedan tidigare har vi liknande service mellan Kiel och Verona och mellan polska Poznan och Rotterdam. Med vårt linjenät på 22 linjer ger samarbetet och erfarenheten från det här projektet stora möjligheter att starta liknande lösningar med tågförbindelser på våra andra marknader, säger Björn Petrusson, Group Freight Director på Stena Line i det gemensamma pressmeddelandet.

Utveckla verksamheten

Anders Madsen, vd för Logent Ports & Terminals AB, uppges vara nöjd med att kunna lägga till Karlskrona till deras nätverk av terminaler. 

– Vi kommer att utveckla verksamheten och erbjuda våra kunder tilläggstjänster både i form av hämtning, utkörning och andra logistiska tjänster rörande avgående och ankommande laster via den här terminalen precis som på de andra terminalerna i vårt nätverk. I transportkedjan fungerar vi som gränssnittet mellan båt, tåg och lastbil, vilket ger såväl infrastrukturägare som godsägare ett värde, säger Anders Madsen, vd för Logent Ports & Terminals AB.

Kostnadseffektivt 

Green Cargos tåg kommer i projektet koppla på Verköhamnens intermodala volymer till nätverket av över 40 terminaler i hela Sverige.

– Vi kan köra lastbilstrailers, containers och växelflak i hela tåg när det är stora volymer eller blandat med annat gods i tågen, när de intermodala volymerna är lägre. På det sättet blir det kostnadseffektiva lösningar från början och med möjlighet att växa med uppdragen, säger Anders Ohlsén, säljare på Green Cargo.

 

Kommentarer

  • Göteborg

    De enda som är intressant för Logent är att trissa upp omsättningen för att sedan sälja Företaget.Det är inget företag som har planer att bygga upp ett seriöst imperium utav Terminaler,det är bara omsättning det pratas om aldrig någon som nämner hur stor är förtjänsten..

  • Göteborg

    Att komunen godkännde Logent som Terminal Operatör i Göteborgs Hamn är en gåta som ingen förstår.Hur kan man släppa in ett Logistikföretag i Hamnbranchen utan internationella kontakter och ett företag som inte kan någonting om Hamn och Stuveri…

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.