Kapat Clipper-fartyg utanför Somalias kust

Bulkfartyget Voc Daisy som opereras av Van Ommeren Clipper Bulk och som kapades den 21 april 190 sjömil sydöst om Salalah, Oman, är nu nära Garacad vid den somaliska kusten. EU Navfor övervakar situationen på håll.Fartyget var cirka 280 sjömil från den internationellt rekommenderade transitkorridoren IRTC när hon kapades. Fartyget lyckades få kontakt med Maritime Security Centre Horn Of Africa innan fyra beväpnade pirater stormade fartyget och bröt kommunikationen.Fartyget, 47.183 dwt, är flaggat i Panama och ägs av Middleburg Properties Ltd, Liberia.