Organisatör: Lighthouse

Årskonferens Hållbar sjöfart

På Lighthouses årskonferens för branschprogrammet Hållbar sjöfart presenteras resultaten från de senaste projekten inom programmet. Dessutom presenteras alla nya program för 2023 och det finns möjligheter till fika, lunch och mingel.