Fotograf: Nauticor

Kategori: Tank

Kairos levererar LNG i Östersjön

Det som uppges vara världens största LNG-bunkerfartyg har inlett sin första resa från varvet i Sydkorea till sitt primära operationsområde Östersjön.

Nauticor, som ingår i Linde Group, meddelar att LNG-bunkerfartyget Kairos nu är på resa från varvet Hyundai Mipo Dockyardi Ulsan, Sydkorea till Nordvästeuropa. Fartyget har en LNG-kapacitet på 7.500 kubikmeter och ska vara operativt före årsskiftet.

– Ankomsten av Kairos till Östersjön kommer innebär en milstolpe för LNG som fartygsbränsle. Därefter är försörjningen av LNG som ett marint bränsle tryggad i stor skala i Östersjön. Detta är ett stort steg för en hållbar och ansvarsfull sjöfart med stor inverkan på luft- och vattenkvalitet, säger Mahinde Abeynaike, vd för Nauticor.

Joint venture

Nauticor innehar 90 procent av det joint venture som chartrar in fartyget. Återstående 10 procent innehas av Klaipėdos nafta i Litauen.

– Den största fördelen med och ambitionen för det nya fartyget är att säkerställa en konkurrenskraftigare prissättning för användare av LNG-bunkerstationer. Det kommer inte bara att minska kostnaderna inom LNG-försörjningskedjan, utan kommer också att säkerställa en smidig och pålitlig service till användare av distributionsstationen i Klaipeda. Nybygget kommer att säkerställa en effektiv LNG-omlastningstjänst i hamnen i Klaipėda, Litauen och erbjuda en fullständig logistikkedja för LNG i Östersjöområdet, säger Mindaugas Jusius, vd för Klaipėdos nafta.

Kairos ägs av Babcock Schulte Energy, som är ett joint venture med Bernhard Schjulte Shipmanagement och Babcock International.