Jutlandia Sea med Stenaloggan på skorstenen. fartyget kommer att trafikera mellan Rotterdam och Immingham.

Fotograf: Rob de Visser

Kategori: RoRo

Jutlandia Sea byter charter

Svenskflaggade rorofartyget Jutlandia Sea har bytt charteruppdrag från att gå för Wallenius Sol till att istället gå för Stena Line i trafiken på Nordsjön. 

Det är i samband med att Stena Line nu efter årsskiftet byter hamn i England för roro-trafiken från Rotterdam, från Killingholme till den närliggande hamnen i Immingham, som Jutlandia Sea går in i trafiken för Stena Line med en första planerad avgång från Rotterdam under tisdagskvällen. Det svenskflaggade fartyget har under det senaste året gått i trafik för Wallenius Sol.

– Vi har nu återlevererat henne till ägarna och tar istället in ett annat fartyg som heter Cadena 3 så det blir inga förändringar i vår tidtabell, säger Jonas Wåhlin, General Manager på Wallenius Sol till Sjöfartstidningen.

Charter på fyra år

Cadena 3 går in i charter för Wallenius Sol i väntan på rederiets första nybygge. Foto: Rob de Visser

Enligt Ferry Shipping News har Stena Line chartrat Jutlandia Sea på en period om fyra år. Rederiet har även chartrat in systerfartyget Fionia Sea som också gått i charter för Wallenius Sol.

Cadena 3 kommer att fortsätta trafikera för Wallenius Sol fram till det att rederiets första nybygge, Botnia Enabler, levereras från varvet i Kina någon gång i början av 2022. När systerfartyget Baltic Enabler levereras kommer även Fionia Sea att gå över till att trafikera för Stena Line. 

Management från AdMare

Både Jutlandia Sea och Fionia Sea ägs av Leomar RoRo AB och är byggda på Jingling Shipyard i Kina 2010 respektive 2009 och har en kapacitet på 3.300 längdmeter och cirka 300 TEU. Bemanning och teknisk drift sköts av AdMare Ship Management AB.

Wallenius Sol går med regelbunden linjetrafik med roro-fartyg mellan ett stort antal hamnar i norra Finland och Sverige, Tyskland, Beneluxregionen och Storbritannien.