Fotograf: Austal

Kategori: Skeppsbyggnad | Passagerarsjöfart

Jättekatamaran till Bornholm

Danska Molslinjen beställer världens största snabbgående bil- och passagerarkatamaran för linjen Ystad–Rønne.

Den snabbgående färja med katamaranskrov som Molslinjen har beställt från varvet Austal i Australien får kapacitet för 1.600 passagerare och upp till 450 bilar. Leveransen planeras så att nybygget kan inleda trafik på Bornholm våren 2022.

Två passagerardäck

Rederiet uppger att den nya snabbgående färjan blir den största i sitt slag vad gäller bil- och passagerarkapacitet. Nybygget får två passagerardäck. Kapacitetsökningen på linjen blir cirka 14 procent och uppges lösa några av de kapacitetsproblem som trafiken på Bornholm har upplevt under högsäsong.

– Lägre priser och en extra daglig frekvens har inneburit en överväldigande succé och inneburit en markant passagerökning de senaste åren. Med en ny och större färja kan Bornholm bygga vidare på den succén, säger Molslinjens vd Carsten Jensen i ett pressmeddelande.

Alternativa bränslen

Sjöduglighet och passagerarkomfort prioriteras högt, uppger rederiet. Fartyget utrustas med fyra 16-cylindriga huvudmaskiner av ny typ från Wärtsilä. Motorerna är av dual fuel-typ och fartyget är därmed förberett för alternativa bränslen.

Vidare meddelar rederiet att danska staten och Molslinjen har kommit överens om att förlänga avtalet om färjetrafiken till Bornholm så att det är i kraft till 2030.