Kategori: Folk/företag

Järnvägstrafiken ett misstag

Christer Backman anser att man alltid ska våga ifrågasätta etablerade ”sanningar” inom färjetrafiken och tänka i nya banor. 

Christer Backman var FinnLinks första anställde när verksamheten inleddes 1989 och han har varit med om att bygga upp konceptet från början. Idén är fortfarande att erbjuda en flexibel och effektiv transportlösning på färja på fraktens villkor.

I det ursprungliga konceptet spelade järnvägstransporter en central roll. Trafiken inleddes mellan Nystad och Hargshamn, men flyttades till linjen Nådendal–Kapellskär 1997 efter att järnvägstrafiken hade lagts ned.

– Det tog ett antal år att inse att järnvägstrafiken var ett stort misstag. Det fanns inte den typ av godstransporter där tåget var lämpligt, erkänner Backman. 

Enligt honom var det största problemet att järnvägsgodset åkte snålskjuts på lastbilsgodsets bekostnad.

– Järnvägsbiten levde på transporterna av långtradare som höll igång systemet. Det hela blev en stor flopp.

Eget koncept

Avvecklingen av järnvägstrafiken och en klar fokusering på långtradartransporter med ett nytt hamnpar gav FinnLink luft under vingarna. I dag är FinnLink marknadsledare inom den färjeburna godstrafiken mellan Finland och Sverige.

– Det gäller framför allt att skapa en alldeles egen produkt och ett eget koncept i stället för att kopiera konkurrenterna. Produkten ska ge kunderna ett mervärde, för det är inte meningen att man ska hålla på och sänka priser hela tiden. Vårt mervärde finns i vår tidtabell. Vi har hög frekvens och god tillgänglighet tack vare vår jämna kapacitet, förklarar Backman.

En stor skillnad mellan FinnLinks ro-pax-färjor och de övriga Finlandsfärjorna är att FinnLinks fartyg saknar taxfree-försäljning.

– Jag har alltid arbetat för att vår verksamhet inte ska bygga på försäljning av skattefri sprit och tobak. Det är inte bra att vara beroende av taxfree för att kunna idka en lönsam trafik.

Vidare understryker Backman vikten av att undvika stuveritjänster.

– På en kort sjösträcka som vår kan kostnaderna för stuveritjänsterna uppgå till 15 eller 20 procent av sjöfrakten. I en trafik som vår ska man inte enbart undvika kostnaden utan också beroendet av tjänsten.

Bättre trafiksäkerhet

En fråga som sällan har tagits upp till diskussion är färjerederierna och deras förhållande till trafiksäkerheten. FinnLink har dragit sitt strå till stacken genom att på sina fartyg avskaffa gratisalkoholen – ofta kallad bastuölen – som yrkeschaufförerna av tradition bjuds på ombord på färjorna.

– Efter ett antal olyckor med berusade långtradarchaufförer beslöt vi för ett halvt år sedan att ta bort den. Detta blev ännu mer aktuellt efter att vi numera även har bussgrupper. Man kan verkligen ifrågasätta om det är rätt att bjuda öl eller vin till en chaufför som ett antal timmar senare ska sätta sig bakom ratten i en buss med 40 passagerare.

Projekt på gång

Christer Backman kan marknaden utan och innan efter alla dessa år och är inte rädd för att tänka i banor som strider mot de etablerade dogmerna inom färjebranschen. Det finns knappast någon färjelinje i Nordeuropa – varken existerande eller potentiell – som han inte skulle ha studerat och utvärderat.

– Det gäller att se helheten och veta hur allt hänger ihop. Lösningarna finner man inte på seminarier där kolleger talar gammal skåpmat. Du måste hela tiden vara ute och tala med dina kunder.

Backman lämnar en verksamhet som sedan många år uppvisar god lönsamhet. Jag frågar hur det känns att lämna allt detta bakom sig?

– Efter den 30 juni kommer jag att ta det lugnt en tid, men det finns vissa projekt som jag eventuellt kommer att delta i, avslöjar han om sina närmaste framtidsplaner.