Jan-Eric Nilsson ny vd i Gotlandsbolaget

Jan-Eric Nilsson blir ny vd i Rederi AB Gotland från och med den 1 januari 2010. Han efterträder Jan-Erik Rosengren som går i pension. Jan-Eric Nilsson avgår därmed som ordförande för styrelsen men sitter kvar som ledamot, ny ordförande blir Björn Wolrath.Jan-Eric Nilsson har varit styrelseordförande sedan 2002, åren 1990–2001 var han vd för bolaget.