Erik Eklund tillträder som generaldirektör för Sjöfartsverket i juni.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Myndigheter

”Jag har ett stort samhällshjärta”

Omställning till fossilfrihet och en effektiviserad verksamhet som använder nya innovationer och affärsmodeller. Det är inriktningen som Erik Eklund vill arbeta med när han tillträder som ny generaldirektör för Sjöfartsverket.

Under tisdagen gav regeringen beskedet om ny generaldirektör för Sjöfartsverket. Erik Eklunds bakgrund från både statliga myndigheter och det privata näringslivet var avgörande när regeringen beslutade att utse Erik Eklund till ny generaldirektör för verket. Infrastrukturminister Andreas Carlson säger till Sjöfartstidningen att man vill att myndigheten ska bidra till att stärka sjöfartens konkurrenskraft ytterligare.

– Sjöfartsverkets generaldirektör har en viktig roll för att uppnå de högt ställda mål som regeringen har. Vi ser också att sjöfarten är ett av fyra viktiga trafikslag och jag menar att det finns en ännu större potential för sjöfarten. Erik Eklunds erfarenhet både från näringslivet och offentlig sektor kommer väl till pass för att leda det arbetet som generaldirektör för verket, säger Andreas Carlson.

Tar steget från näringslivet

Erik Eklund är idag chef på fritidsbåtföretaget Candela som tagit klivet över till att börja bygga mindre passagerarfartyg. Fartygskonceptet kallas P-12 och har fått stor uppmärksamhet internationellt under hösten och vintern efter att bolaget presenterade det eldrivna fartyget som går under namnet Zero. Erik Eklund säger att han ser fram emot att ta steget i myndighetsvärlden för att kunna påverka.

– Jag har haft ett stort samhällshjärta under hela min karriär. Nu har jag jobbat i det privata en tid och känner att det här är en samhällsviktig myndighet. Jag tror att mina olika erfarenheteter passar bra, och att jag kan tillföra saker tillsammans med de befintliga kompetenserna så att det här kan bli riktigt bra tillsammans.

Han tror också att erfarenheten från det privata näringslivet kan bidra med lite andra perspektiv till myndigheten.

– Det är en utmaning för alla verksamheter som har ensamrätt på sin verksamhet att hela tiden känna att man har en utmaning att effektivisera och använda nya innovationer och affärsmodeller. Men en sådan här verksamhet kan jobba betydligt mer långsiktigt, så det finns två sidor av myntet, säger han.

Behöver göras mer för att ställa om

I det nuvarande jobbet på Candela har det handlat mycket om innovation och teknikutveckling för grön omställning. Det är också perspektiv som Erik Eklund tar med sig i nya rollen på Sjöfartsverket.

– Sjöfarten börjar sakta men säkert ta den här frågan på riktigt allvar. Tidigare kunde sjöfarten gömma sig bakom att man är energieffektiva genom att transportera stora volymer gods med lite energi. I framtiden behövs mycket mer fokus på omställning. Jag tror inte det finns en lösning för allt. På korta sträckor med bestämda rutter går det att göra mycket mer på kort sikt. Här behöver det göras mer med Sjöfartsverkets befintliga flotta för att kunna nå fossilfrihet. Det är en utmaning för Sjöfartsverket som rederi och för alla andra rederier.

Regeringen ser potential till utveckling

Infrastrukturminister Andreas Carlson säger att Erik Eklunds erfarenheter från näringslivet kan bidra till att utveckla Sjöfartsverkets verksamhet.

– Sjöfartsverket är ett affärsverk med 1.400 lojalt och hårt arbetande medarbetare som gör ett väldigt gott arbete. Det finns en potential att utveckla Sjöfartsverket och ta ledningen på ännu fler områden där man redan idag ligger långt fram. Det bedömer jag att Erik Eklund är väl lämpad att leda helt enkelt, säger Andreas Carlson.