Isbildning i Oslofjorden ställer till problem

Isbildningen i Oslofjorden skapar stora problem för sjöfarten. Norska Kustbevakningen har därför chartrat in Buksér og Bergings bogserbåt Bamse Tug för att hålla farlederna öppna. Vid sidan av Bamse Tug arbetar också ett kustbevakningsfartyg respektive ett fartyg från marinen med att hålla farlederna isfria.– Vi ser att utmaningarna med isen börjar bli stora och att det finns ett behov av isbrytning i huvud- och bileder, säger Ole Aasbø vid hamn- och farledsavdelningen på norska kustbevakningen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.