Fotograf: biofriendly

Kategori: Container | Ekonomi | Hamn/Logistik

Inställda linjeresor oroar befraktare

Mellan oktober och februari har 150 rundresor på containertraderna mellan Asien och Europa samt över Stilla Havet ställts in, skriver Drewry i sitt senaste veckobrev. Det här ses inte med helt blida ögon hos befraktarna.

Den genomsnittliga kapacitetsreduktionen är på mellan två och sju procent. Det kan tyckas lite men en del befraktare har då mötts av oväntade kapacitetsbrister när andra fartyg snabbt fylls upp med det gods som skulle ha varit med på den inställda resan.

För rederiet innebär inställda seglingar att man slipper kostnaderna för att köra halvtomma fartyg. Det innebär också bättre intjäning för de fartyg som seglar. För befraktare innebär det en osäkerhet både när det gäller den fysiska transporten och fraktratsutvecklingen som varit mycket volatil på båda linjerna. I början av perioden sjönk de rejält för att sedan under andra halvan stiga.

Osäkerheten om utvecklingen på dessa trader är också stor. I Europa är det fortfarande kris i många länder. I USA införs ”The sequester”, ett åtgärdspaket som skall reducera budgetunderskottet med nästan USD 40 på varje USD 100 som spenderas.