Kategori: Politik | Regelverk

”Dags att flytta över regionala godstrafiken till sjön”

Efter att under många decennier ha följt frågan om överflyttning av godstransporter från väg och järnväg till sjö kan vi lugnt säga att den allmänna attityden ger ett oföränderligt intryck av enkel konservatism i denna angelägna fråga. Sverige tycks en gång för alla sitta fast i sitt asfalttänkande.

Då och då läser man engagerade och kunniga inlägg i frågan från redare, sjömän, hamnchefer, samhällsplanerare, transportsakkunniga och klimatforskare. Men decennierna går. Ingenting händer. 

På kontinentens floder och kanaler går stora motorpråmar fullastade med godscontainrar. Liknande system kan med fördel införas i Sverige, men vi har tyvärr inte de skyddade vatten som krävs för pråmarnas skrovkonstruktion. 

Det finns emellertid ett viktigt undantag – Mälardalen och Stockholms innerskärgård. Vi har skyddade vatten från Nynäshamn, Södertälje och Kapellskär in till Stockholm och hela Mälardalen.

Pågående klimatkatastrof

Mälardalsrådet, en sammanslutning grundad 1992 av kommuner och landsting runt Mälaren, främjar samarbete kring bland annat infrastruktur och transportväsen. Rådet har under våren hållit en stor konferens på detta tema. Trots ett enigt forskarsamhälles förtvivlade nödrop om en pågående global klimatkatastrof finns i konferensmaterialet bara korta allmänna funderingar när det gäller inlandssjöfartens möjligheter att ta över gods från vägtrafiken. Och dessa ideer avser då bara direktimporterat containergods till triangeln Västerås-Köping-Eskilstuna.

Vi vill med denna artikel peka på möjligheten att lasta om containergodset i feederhamnarna Södertälje och Nynäshamn och frakta det vidare på pråmar, inte så stora som de största på Rhen, men stora nog att var och en ersätta 20 lastbilar. Godset hämtas/lämnas då vid destinationer i Gröndal, Skeppsdal, Bålsta, Strängnäs, Köping eller något annat av Mälardalens cirka 40 användbara hamnlägen. Farlederna ligger klara och utprickade och de är dessutom slitagefria. Även hamnarna ligger till mycket stor del klara för användning.

Det är dags nu

Vi menar att det är dags nu att flytta över större delen av den regionala godstrafiken i östra Svealand, räknad i tonkilometer, till sjön. Det är samhällsekonomiskt mycket lönsamt eftersom vi kan spara in stora pengar på inställda vägbyggen och dessutom få godset transporterat till en liten del av nuvarande bränslekostnad. 

En pråmmotor drar ungefär lika mycket bränsle som tio lastbilsmotorer. Avlastningen på utsläppen av koldioxid blir således mycket stor. Pråmmotorn kan dessutom ganska snart ersättas med en vätgasmotor. 

När vi ser hur klimatkatastrofen nu utvecklas blir det ofrånkomligt att vi forslar allt gods som går att flytta över på utsläppssnåla/-fria motorpråmar i färdigbyggda och underhållsfria farleder, och det mycket snart.

 

Hakon Malmborg, Vänsterpartiet Bromma
Anders Djerf, Vänsterpartiet Årsta
Stig Henriksson, Vänsterpartiet Fagersta

Kommentarer

 • Anonymous

  En pråm drar bränsle som 10 lastbilar och ersätter 20 lastbilar (om pråmen är fullastad), detta är vad som står ovan. Lägg därtill extra lossning i hamn och lastbil sista sträckan så verkar det inte som att miljöekvationen går ihop öht. Hur blev detta ”utsläppsfritt”?

  Mer än tyckande, vad föreslår politikerna för förändring för att marknaden ska välja detta sätt att transportera gods?

 • Anonymous

  Det är sällan en pråm per pusher, (det är fö övrigt sällan en pråm har en motor om det nu inte är en tankpråm med lossningsutrustning och då används pråm motorn inte för framdrivning) Artikels hör knappt hemma i en facktidning utan mera som en valpropaganda delar av artikeln är för övrigt skriven utan substans och det minsta kunnande

  Pråmmotorn kan dessutom ganska snart ersättas med en vätgasmotor. ??
  Utsläppssnåla/-fria motorpråmar i färdigbyggda och underhållsfria farleder, ??

 • akterändan

  Besserwissar… Förstå vad dom menar när dom vill stödja våran näring istället för att missförstå!!
  Givetvis förstår ni att dom menar pråm/pusher lr möjligtvis om ni vart i Europas sydliga hamnar kanske sett vad det är som fraktar gods på floderna?

  Drivs dessutom dessa ekipage av tex LNG
  Så minskar farligt utsläpp radikalt plus att energi effektiviteten är nästan det dubbla mot tex MGO lr diesel som dom pratar om i lastbilsväg..
  Tänk vad mycket arbetstillfällen som skapas visst farlederna är givetvis inte underhållsfria men iallafall i större utsträckning än vägnätet.

  Kanske bara va fel färg som la förslaget vad vet jag!?
  Men motarbeta inte när någon försöker då händer det inget på 50 år till, rätta dem som inte vet så hjälper ni våran näring..
  Nästa gång vågar väll inte stackarna ens skriva i denna otroligt inriktade bransch tidningen då sjöklustret vet bäst själva kanske rätt åt oss att näringen håller på att falla i bitar…

 • rolf b bertilson

  Det är nästan så att en trogen moderat byter parti!

 • Egon Svensson " the sailor"

  haller med ”anonyms” inlagg.
  Allt later valdigt bra , men i slutandan kommer marknaden att besluta, och det kommer forfarnade att bli eknomiskt fordelaktigt med bil transport fran dorr till dorr.
  Satsa istallet pa gas drivna lastbilar vilket ar pa fram marsh har i USA.

 • Stein Johansson

  Kruxet är att det enda politiskt korrekta alternativet till landsvägen är järnvägen.
  Järnvägen är dessutom den enskilt största konkurrenten till fartygstrafiken.
  Konkurrensytan landsväg/fartyg är liten, likaså landsväg/järnväg.
  Mälartrafik i all ära, den största utmaningen ligger i att öka godsmängden på köl efter Sveriges kust. Tyvärr har man genom subventioner sett till att detta gods går på järnväg.
  Kunde man ”lyfta” detta gods till fartygstransporter skulle man kunna frigöra järnvägskapacitet för högvärdigt, just-in-time gods, som kunde flyttas från landsväg till järnväg vilket skulle leda till större miljövinster än ett antal pråmar på Mälaren.

 • captain S

  Vi körde just med ett av våra fartyg 10 resor på Vänern i inrikes trafik och den enda respons vi fick var bara positivt vi kommer med ett mindre fartyg går lots fritt från hamn till hamn lastar 35 fulla lastbilar med 35 ton och så dricker vår huvud maskin 100/timme går i 10 kn gör kalkylen efter det

  • akterändan

   Bra skrivet.. Måste man banka in siffror i skallen på folk för att de ska förstå lönsamheten verkar finnas en förkärlek till lastbil och järnväg även fast detta är en sjöfartstidning..
   Lönsamhet per lastat ton jämfört med lastbilar och ta sedan mängden motorer mot ett par fartygsmotorer, ta sedan 30 lastbilschaufför mot 4-5 besättningsmän. Pröva även att räkna på sjöfartsverkets underhållskostnader jämfört med vägverkets på farled vs väg..

   • Anonymous

    Utan tvivel är sjöfarten bättre ur miljösynpunkt och dessutom är kostnaderna för infrastrukturen låg om tex kanaler och farleder redan finns men inte är fullt utnyttjade.
    Men, och detta är tyvärr ett stort men, så vet vi som sysslar med transporter att lägger man sina transporter på ett fartyg istället för tex 50 lastbilar i veckan blir man väldigt sårbar.
    Om det enda fartyget tex går på grund och blir ur trafik en vecka så havererar hela apparaten om det vill sig illa. Om en lastbil av 50 kör i diket så kommer nästa om några timmar och innan kaffet är urdrucket är produktionen igång igen.
    Detta måste sjöfarten konkurrera med (också)!

    • akterändan

     MEN och ett stort men..
     Nu är det ju närfart/inrefart vi talar om här!
     Likväl som lastbilar kan komma till en fabrik lr upplag kan de hämta varor i ett fartyg!
     Sedan är det säkerligen fler fartyg som går i inre fart där väder och vind ej spelar in på samma sätt!
     Lång slang eller pråm med kran för att läktra istället för att ringa bärgare!
     Och lägg då inte allt på ett fartyg.
     Ett fartyg behöver inte köra bara ett företags prylar hoppas ju att det är fleromättade vill frakta än en. Dessutom talas det om mindre fartyg.

     Jag kan bara inte se nackdelarna dom folk försöker att vrida till!

     Dessutom vet jag av personlig erfarenhet att de flesta sjömän gör allt för att lasten ska levereras,
     Ingen driver in på McDonalds eller. Rastplatser…

 • Anonymous

  Järnväg ser jag inte ens som ett alternativ få många större hamnar plockar bort kilometervis med räls..

 • Anonymous

  Jag är flygkapten och tycker därmed att allt gods ska fraktas med flyg för då får jag behålla jobbet, … Underhållsfritt luftrum också snabbt går det också. Det parti som kommer upp med detta på dagordningen ska jag rösta på. MR

 • Anonymous

  Kul för dig.. Och kul att du läser sjöfartstidningen!
  Hoppas det går bra att stödja din gren och att du hittar ett parti i Sverige som satsar på flyg då!
  Bör ju finnas då sjöfart inte är aktuellt!
  Då sjömän inte i allmänhet men finns tydligen en bunt kan jag gissa är så himla korkade kanske flyget förtjänar det bättre.
  PS. Kolla luftfartstidningen.

 • Anonymous

  LUFTFARTSTIDNINGEN

  Senaste nytt! Flygkapten missade att hela flygflottan flaggade ut för 3 år sedan.
  Jobb finns på Ica.
  God lycka

 • Anonymous

  Blir finemang – lastar ca 110 mt (Boeing 747) med en förbrukning på ca 4 liter (jet) per sekund, det blir 4 containrar Södertälje – Västerås på ca 10 minuter kan inte bli bättre ur mitt perspektiv, ingen risk för grundstötningar eller massa tjafsande med lotsar och skeppshandlare. Många piloter behövs det bara att lära sig lite nya navigationsregler samt byta uniform.

 • Anonymous

  Givetvis ska flygbränsle flygas in antar jag då?

  • Anonymous

   Naturligtvis / direktflyg Saudi – Arlanda sedan feederflyg till Södertälje och cirkeln är sluten, ger massa arbeten = bra MR

   • Anonymous

    OOJA!
    riktigt ljushuvud du!
    Ska det vara boeing 747 med kapade vingar som kör godset till slutdestination också?
    Fasen du tänker precis som jag..
    Sen tar vi in indier, filiflapsare, och balter som kör flygen sen reggar vi dem utomlands så det blir riktigt billig. Å du tänkte inte på det hehe men då slipper vi jobba ju!
    Det finns ju inga pilot jobb kvar då.
    Smart va?

 • Cowboy

  Tycker det är ett bra förslag. Hoppas att politiken kan komma överens oavsett partitillhörighet ibland. Spinn vidare på detta. Transportsätt ska komplettera varandra och inte konkurrera emot.

 • Andreas Åsenholm (SD)

  Det är överdrivet att påstå att överföringen av den landbaserade godstrafiken ( och i viss omfattning av persontrafiken) till sjön förhindrar klimatkatastrofen men den är nödvändighet. Sjötransporterna har också sina nackdelar och påverkar miljön negativt (partikelutsläpp, oljeutsläpp mm) men är ett alternativ och en underutnyttjad resurs.Det är därför en ofrpånkomlig nödvändighet att se till att överflyttningen bara ska gälla säkra och miljöanpassade sjötransporter för att förhindra att problemen flyttas från land till sjön. Planerna finns inom sjöfartsklustret, men den politiska viljan och politikerna saknar dessutom den härtill nödvändiga handlingsförmågan. Det som således behövs är politisk ledarskap. Det är nu dags att alla sjöfartsintresserade politiker oavsedd partitillhörighet kommer nå en konsensus om en etablering av inlandssjöfarten i Sverige och tillsanmmans med transportnäringen påverka den politiska beslutsprocessen i de parlamentariska fora. (EU, riksadagen etc)

 • Sven Eriksson

  Göteborg är ett hinder för utveckling av sjöfart runt våra kuster och stora sjöar nya Hissings bron är bara ett exempel. För att Göteborgs hamn skall kunna utvecklas kommer det att krävas stora skattesubventionerade investeringar i bla järnväg. Mindre sjöfart på Göteborg mera sjöfart runt vår kust och på sjöar både miljövänligt och kostnadseffektivt.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.