Kategori: Haveri | Container | Säkerhet

Inget självmord bakom försvinnande

Försvunne tekniske chefen på Nordic Stani föll sannolikt överbord och omkom. Haverikommissionen (SHK) har gått igenom händelsen.

Det var vid lunchtid den 9 april 2016, när containerfartyget Nordic Stani befann sig i Ålands Hav på väg från Rauma till Bremerhaven, som en besättningsmedlem upptäckte att tekniske chefen saknades. Besättningen sökte igenom utrymmena ombord och vände fartyget för att söka igenom vattnet längs den väg de hade seglat.

JRCC larmades och såväl helikoptrar som flyg, flera fartyg från Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen och en lotsbåt deltog i sökandet. Sjöräddningsoperationen avslutades vid sjutiden på kvällen utan att den saknade mannen hade hittats.

Inget självmord

Exakt hur det gick till när den tekniske chefen försvann har inte med säkerhet kunnat fastställas, men SHK skriver i sin rapport att det mest troliga är att mannen föll överbord och omkom i samband med ett ärende på däck. Utredningen finner inget som tyder på att han självmant har hoppat överbord eller att någon brottslig handling har begåtts. Den 39-årige tekniske chefen var en uppskattad kollega och inget tyder på att han skulle mått dåligt vid tiden för försvinnandet.

Föll från lejdare

Mannen hade gått ut på däck för att sätta igång uppvärmning av oljan i den aktra bunkertanken. Av rapporten framgår att den lejdare han måste ha använt sig av för att förflytta sig mellan ett par av lastrummen och däcket saknar fallskydd och att det mest troliga är att han föll överbord från just den lejdaren. Vattentemperaturen var i området två grader.

Fallskydd monterat

SHK konstaterar att det inte finns några särskilda krav på skyddsanordningar för att förhindra fall överbord från lejdare som såsom i detta fall är placerade i närheten av fartygssidan, däremot finns enligt ISM-koden krav på att definierade risker ska åtgärdas. Rederiet Nordic Hamburg Shipmanagement har efter händelsen monterat fallskydd vid de lejdare där det finns risk för fall överbord.

Ändrad prioritet

När det upptäcktes att den tekniske chefen saknades kontaktade fartygets befälhavare först rederiets DP och därefter JRCC, men SHK kommer fram till att räddningsinsatsen kom igång förhållandevis snabbt och att det faktum att DP kontaktades först sannolikt inte hade någon avgörande betydelse för insatsen. Rederiet har därefter ändrat sina prioriteringsrutiner så att besättningen larmar räddningscentralen först.

Adekvata åtgärder

Rederiet har därmed enligt SHK vidtagit adekvata åtgärder. Utredningen finner heller inget som tyder på brister i räddningsinsatsen. SHK utfärdar därför inga säkerhetsrekommendationer i sin rapport.