Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

Ingen sjöfartsstrejk i Finland

Styrelserna för såväl Rederierna i Finland som Finlands Skeppsbefälsförbund har godkänt förhandlingsresultatet om nytt kollektivavtal för däcksbefäl inom utrikesfart.

Hotet om en sjöfartsstrejk i Finland har avvärjts i och med att styrelserna för Rederierna i Finland respektive Finlands Skeppsbefälsförbund i dag, onsdag, har godkänt det förhandlingsresultat som har uppnåtts mellan parterna rörande utrikestrafikens kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och förhandlingsresultatet uppges följa den allmänna lönegranskningslinjen.

Nöjd med resultatet

Rederierna i Finland uppger i ett pressmeddelande att man är nöjd över att förhandlingsresultet för utrikessjöfarten även har godkänts av styrelsen för Finlands Skeppsbefälsförbund.

– Vår målsättning är en god avtals- och förhandlingskultur på sjöarbetsmarknaden. Blott ett strejkhot utgör en ekonomisk belastning för sjöfarten, sager Hans Ahlström, vice vd på Rederierna I Finland.

– Finlands utrikeshandel är helt beroende av sjötransporter. Omkring 90 procent av importen och exporten går sjövägen. Nu måste vi trygga sjöfartens konkurrenskraft och verksamhetssäkerhet de kommande åren, säger Tapani Voionmaa, styrelseordförande för Rederiena i Finland.