Kategori: Hamn/Logistik

Ingen hamnstrejk i Finland

Det finländska fackförbundet AKT:s hot om sympatistrejk i hamnarna behövde inte sättas i verket eftersom luftfarten godkände medlingsbudet.

Det blev ingen strejk i hamnarna i Finland idag. Bil- och Transportbranschens Arbetarförbund AKT hotade att inleda en sympatistrejk vid midnatt för att stöda luftfartens förhandlingar om nya kollektivavtal i Finland. Strejken skulle ha stoppat varuhanteringen i alla hamnar i Finland. De berörda fackförbunden inom luftfarten, LSG och IAU, godkände riksförlikningsmannens medlingsbud igår.